Projektering av värmepumpsinstallation med frikyla samt om,- tillbyggnad av Äldreboende Hemgården Målilla