Projektering av värmepumpsinstallation med frikyla samt nybyggnad av Äldreboende Välengården Fagerhult